Degerliyorum

SSS

DeğerliYorum nedir?

Kuzeybatı Danışmanlık’ın 15 yılı aşkın tecrübe ve bilgi birikimini, gayrimenkul profesyonellerinin güncel ihtiyaçlarına cevap vermek üzere paylaşıma açtığı resmi web sitesidir.

DeğerliYorum’daki bilgilerin güncelliğinden nasıl emin olabilirim?

DeğerliYorum çalışmalarını, sürekli güncellenen ve geliştirilen bir veritabanından yararlanılarak hazırladığı ve piyasadaki gelişmeleri ciddiyet ile takip ettiği için siz ziyaretçilerimize en güncel bilgileri sunmaya çalışmaktadır.

DeğerliYorum’un arkasında kim var?

DeğerliYorum’un arkasında Türkiye’nin lider gayrimenkul firması Kuzeybatı’nın Danışmanlık Departmanı bulunmaktadır.

DeğerliYorum’un bana katkısı ne olacak?

DeğerliYorum’da KB Danışmanlık’ın hizmetlerine yönelik bilgileri bulabileceğiz gibi, gayrimenkul piyasalarındaki son durumu değerlendirdiğimiz raporlar, güncel istatistikî bilgiler, geleceğe yönelik tahminler ve daha pek çok şey bulunmaktadır. Bunların yanında müşterilerimiz için bizden aldıkları hizmetlerin hangi aşamada olduğunu DeğerliYorum vasıtası ile takip edebilecektir.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir?

Gayrimenkul piyasaları geliştikçe, yeni gayrimenkul finansmanı araçları gündeme gelmektedir. Avrupa Birliği’nde benimsenmiş olan “Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF)” modeli için ülkemizde de ilk adım atılmış ve SPK tarafından uluslararası uygulamalar ve Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu olarak fon portföylerinde yer alan varlıkların saklanmasına ilişkin esasların da düzenlendiği “Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliğ Taslağı” yayımlanmıştır. Türkiye'de ilk defa düzenlenen ve gayrimenkul yatırımlarının yatırım fonu yapısı kullanılarak finanse edilmesine ve bu yatırımlardan elde edilecek gelirlerden de katılma payı sahiplerinin yararlanmasına imkan sağlayan gayrimenkul yatırım fonu, kısacası gayrimenkul piyasasına yatırım yapmak suretiyle ortaklarına getiri sağlayan fondur.

GYF’ler ilk olarak 1938’de İsviçre ve 1959’da Almanya’da düzenlenmiştir. 12 AB üyesi ülkede GYF düzenlemeleri yürürlüğe girmiştir. Son yıllarda önemli büyüme kaydeden GYF’lerin yer aldığı bu ülkeler Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovakya, İspanya ve İngiltere’dir.

Ellerindeki kaynakları gayrimenkul grubu varlıklara yatırma açısından gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (GYO) benzeyen GYF’ler, GYO’lardan farklı olarak yatırım fonlarına benzer şekilde, yatırımcı talebi üzerine yeni fon payı satışı yaptıkları gibi, fon paylarını, yatırımcıların isteği üzerine düzenli aralıklarla geri almaktadır.

Fon paylarını geri alım taahhüdünü yatırımcılara vermesi ve etkin ve verimli geri alım operasyonu olanaklarıyla yatırımcılara bu konuda çok daha geniş ve güvenli imkanlar sunması açısından GYF’ler, performans ve risk açısından gayrimenkul yatırımlarını her zaman avantajlı bulan, ancak kişisel ihtiyaçlarını dikkate alarak likit kalmak isteyen bireysel yatırımcılara hitap eden bir araçtır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Yatırım Fonlarına (GYF) İlişkin Esaslar Tebliğ için tıklayınız..

Kuzeybatı Gayrimenkul'ün Gayrimenkul Yatırım Fonlarına verdiği hizmetleri incelemek için lütfen burayı tıklayınız..

İşletmeci şirket

İşletmeci şirket: Kurucu ile yaptığı bir sözleşme çerçevesinde fon portföyünde bulunan otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla işleten şirketi,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Yatırım Fonlarına (GYF) İlişkin Esaslar Tebliğ için tıklayınız..

KB Danışmanlık Ekibi kimlerden oluşur?

KB Danışmanlık Ekibi; Şehir ve Bölge Planlama, mühendislik ve finans konularında deneyimli, Türkiye’nin önemli üniversitelerinden mezun, yüksek lisans yapmış ve yapmakta olan ve mesleki eğitimlerle de değerini arttıran genç bir ekipten oluşmaktadır.

KB Danışmanlık’ın Referans firmaları nelerdir? Kimlerle çalışıyorsunuz?

KB Danışmanlık Departmanının müşterileri çoğunlukla, onlar için yarattığımız katma değerin farkında olan uluslar arası firmalar ile Türkiye’de ilk 500’de bulunan yüksek vasıflı firmalardır.

Ofisinizi ziyaret edebilir miyim?

Tabii ki ziyaret edebilirsiniz. Bu bizi çok da mutlu eder. Ancak mutlaka önceden randevu almanız gerekiyor. Randevusuz ziyaretleri kabul edemiyoruz. Adresimizi ve telefonlarımızı iletişim bölümünde bulabilirsiniz.

Rapor hazırlığında benden herhangi bir belge istenecek mi?

Aldığınız hizmet eğer resmi kurumlarda inceleme ve araştırma gerektiriyorsa ilgili konuda vekâletname hazırlamanız gerekmektedir. Bunlar dışında yapılacak çalışmada kullanılmak üzere mülk ile ilgili tapu, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, mimari proje, vaziyet planı, imar durumu, vb belgeleri sizden istemekteyiz.

Teklif bedeli neye göre belirleniyor? Standart fiyat tarifeniz var mı?

Hizmetlerimiz projeye özel olduğu için standart bir tarife belirlememiz mümkün olmamaktadır. Teklif bedellerimizi de hizmetin özelliğine, mülkün büyüklüğüne ve konumuna göre belirlemekteyiz.