Degerliyorum

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir?

Gayrimenkul piyasaları geliştikçe, yeni gayrimenkul finansmanı araçları gündeme gelmektedir. Avrupa Birliği’nde benimsenmiş olan “Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF)” modeli için ülkemizde de ilk adım atılmış ve SPK tarafından uluslararası uygulamalar ve Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu olarak fon portföylerinde yer alan varlıkların saklanmasına ilişkin esasların da düzenlendiği “Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliğ Taslağı” yayımlanmıştır. Türkiye'de ilk defa düzenlenen ve gayrimenkul yatırımlarının yatırım fonu yapısı kullanılarak finanse edilmesine ve bu yatırımlardan elde edilecek gelirlerden de katılma payı sahiplerinin yararlanmasına imkan sağlayan gayrimenkul yatırım fonu, kısacası gayrimenkul piyasasına yatırım yapmak suretiyle ortaklarına getiri sağlayan fondur.

GYF’ler ilk olarak 1938’de İsviçre ve 1959’da Almanya’da düzenlenmiştir. 12 AB üyesi ülkede GYF düzenlemeleri yürürlüğe girmiştir. Son yıllarda önemli büyüme kaydeden GYF’lerin yer aldığı bu ülkeler Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovakya, İspanya ve İngiltere’dir.

Ellerindeki kaynakları gayrimenkul grubu varlıklara yatırma açısından gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (GYO) benzeyen GYF’ler, GYO’lardan farklı olarak yatırım fonlarına benzer şekilde, yatırımcı talebi üzerine yeni fon payı satışı yaptıkları gibi, fon paylarını, yatırımcıların isteği üzerine düzenli aralıklarla geri almaktadır.

Fon paylarını geri alım taahhüdünü yatırımcılara vermesi ve etkin ve verimli geri alım operasyonu olanaklarıyla yatırımcılara bu konuda çok daha geniş ve güvenli imkanlar sunması açısından GYF’ler, performans ve risk açısından gayrimenkul yatırımlarını her zaman avantajlı bulan, ancak kişisel ihtiyaçlarını dikkate alarak likit kalmak isteyen bireysel yatırımcılara hitap eden bir araçtır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Yatırım Fonlarına (GYF) İlişkin Esaslar Tebliğ için tıklayınız..

Kuzeybatı Gayrimenkul'ün Gayrimenkul Yatırım Fonlarına verdiği hizmetleri incelemek için lütfen burayı tıklayınız..